Lázně Sklené Teplice - historie

Historie Sklených Teplic

Podle první písemné zmínky se historie Sklených Teplic začala psát v roce 1340, kdy vznikly Sklené Teplice jako dřevorubecká osada. Dřevo se těžilo pro doly Banské Štiavnice a v roce 1350 ve Sklených Teplicích založena první sklárna v Uhrách.

 

Slovenské lázeňské město Sklené Teplice

Od vzniku obce využívali obyvatelé léčivé účinky termálních pramenů, které jsou dodnes využívány k léčbě chorob pohybového ústrojí a chorob nervového původu. Lázeňským městem se ale staly až v 16. století, kdy je popsal světoznámý vědec Juraj Wernher ve své balneografii.

Dnešní lázně Sklené Teplice

Slovenské lázně Sklené Teplice dnes nabízejí relaxační a lázeňské pobyty včetně unikátní jeskynní termální lázně Parenica a možnosti poznávat přírodu okolního Slovenského ráje.

Moderní slovenské lázně Sklené Teplice nabízí i akční pobyty a mnoho wellness služeb.

Dnešní město Sklené Teplice